Termisk responstest

 Termiske responstester (TRT) utføres flere større prosjekter hvor det vurderes etablering av et geoenergianlegg. Med en termisk responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, noe som er en av flere viktige input parametere for å dimensjonere et større geoenergianlegg korrekt.

En termisk responstest utføres ved at man kobler en testrigg mot kollektorene i en ferdig boret energibrønn. Kollektorvæsken sirkuleres via en pumpe i testriggen, typisk 0,4 – 0,8 l/s. Etter en periode med kun sirkulasjon slås elektriske varmeelementer på, og oppvarmet væske sirkulerer i kollektoren.

Temperaturstigningen i kollektorvæsken, sammen med andre parametre, logges gjennom hele testperioden, som typisk varer i minimum 60-70 timer. Jo flatere temperaturkurve, dess bedre evne har brønnen og omliggende fjell/grunnvann til å ”svelge” tilført energi.

Etter at testbrønnen er boret og kollektor montert, skal brønnen hvile minimum 7 døgn, slik at grunnvannsnivå og temperaturer har normalisert seg.