Rørspunt

Brukes der det er behov for å sikre skråninger i steinrike masser, der tradisjonell spunt ikke er mulig å få slått ned. Brukes for å utnytte trange tomter der tradisjonell graveskråning tar for mye plass. Rørdiameter mellom 168-323mm, senteravstand mellom rørene er fra 0,4 til 1 meter. Rørene støypes ofte ut etterpå, gjerne sammen med å sette inn H bjelke i rørene for bedre avstivning.

Forankres normalt med wirestag.

Rørvegg