Horisontalboring


Det er som oftest mer lønnsomt å bore et hull i stedet for å grave eller sprenge en konvensjonell grøft (Det er også blitt vanskeligere å få godkjennelse fra Statens Veivesen om å grave grøfter over vei)

Et borehull gir minimale terrenginngrep, selve ledningstraseen er ikke en synlig hindring. Der naturen selv har laget hindringer for grøftegraving eller der bebyggelse står i veien, er gjennomboring et godt alternativ.

Boringen kan utføres med kontinuerlige målinger for å vite nøyaktig fall/stigning på borekronen, slik at hullet kan styres i riktig posisjon i henhold til prosjektert profillinje.

Hulldiameter: fra 76 mm - 320 mm i alle vinkler