Fundamentering


En bygnings fundamentering fordeler belastning fra bygning og/eller strukturer til jord. Fundamenteringer baseres på belastningskarakteristika av struktur og egenskaper til jord og/eller grunnfjell på stedet.

Boringen skjer med foringsrør i løsmasse og inn i fjell for så videre montere riktig dimensjonerte stålkjerne slik at de aktuelle byggene får sikker fundamentering.

Borede peler: RD-pelerRD-pelen er en boret stålrørspel som vanligvis er spissbærende mot fjell. RD-pelenes tykkveggede stålrøret fungerer som foringsrør under boringen, og som bærende konstruksjon i den installerte pelen. Om nødvending kan pelen støpes ut med betong og armeres, og dimensjoneres som en konstruksjon av stål og betong.

En boret pel kan drives gjennom alle jordlag ned til ønsket dybde - helt ned til fjell. Det er svært lite miljøbelastningene ved boring av slike peler.

Stagforankring: Stagforankring benyttes for eksempel til midlertidig eller permanent avstivning av spuntkonstruksjoner, oppdriftsforankring av bunnplater og forankring av dammer, for å sikre fri tilgang til blant annet byggegroper.

Et stag monteres i ferdig borede foringsrør der dimensjon på rør er tilpasset størrelsen på staget, det vil si hvor mange wire som skal i foringsrøret. Dersom det etter utført boring er stor lekkasje av vann, må injeksjon og oppboring av hull gjøres før stagene monteres.  

Rørvegg: Dette er en åpen vegg av borede rør gjennom løsmasser og inn i berg ved byggeplass / grop. Brukes gjerne i steinrike masser, på steder med begrenset plass, eller på plasser med spesielle støykrav. Normalt er rørdiameter opp til 324 millimeter, avstand mellom rørene er fra 0,5-1 meter. Veggen avstives normalt med stagforankring.

 

Teknisk tabell