Energibrønn

 
Jordvarme / energibrønn er utnyttelse av grunnvarme for oppvarming av bolig og næringsbygg. Dette er et miljøvennlig tiltak som samtidig dekker 2/3 av energibehovet for oppvarming av hus og varmtvannet.

Det utnytter varmeenergien i berggrunnen og er en fornybar ressurs som alltid vil være tilgjengelig. En energibrønn og de tilhørende slangesystemene har en levetid på mer enn 100 år, og anlegget har derfor stor innvirkning på bygningens økonomi.

Ren bonus er at en energibrønn tar liten plass, forårsaker små inngrep på eiendommen samt er det ikke støyproblemer forbundet med vannboren varme.

Vi har en egen testrigg for Termisk responstest. Dette kan med fordel benyttes ved større anlegg der planen er å etablere en brønnpark.

 

Termiske responstester (TRT) utføres flere større prosjekter hvor det vurderes etablering av et geoenergianlegg. Med en termisk responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, noe som er en av flere viktige input parametere for å dimensjonere et større geoenergianlegg korrekt.

En termisk responstest utføres ved at man kobler en testrigg mot kollektorene i en ferdig boret energibrønn. Kollektorvæsken sirkuleres via en pumpe i testriggen, typisk 0,4 – 0,8 l/s. Etter en periode med kun sirkulasjon slås elektriske varmeelementer på, og oppvarmet væske sirkulerer i kollektoren.

Temperaturstigningen i kollektorvæsken, sammen med andre parametre, logges gjennom hele testperioden, som typisk varer i minimum 60-70 timer. Jo flatere temperaturkurve, dess bedre evne har brønnen og omliggende fjell/grunnvann til å ”svelge” tilført energi.

Etter at testbrønnen er boret og kollektor montert, skal brønnen hvile minimum 7 døgn, slik at grunnvannsnivå og temperaturer har normalisert seg.