Brønnboring / Vannbrønn


Ved etablering av en grunnvannsbrønn bores det ned til under grunnvannsspeilet. Grunnvannet tilføres borehullet via sprekkesystemer i fjellet. Pumpen monteres på et egnet nivå i brønnen under grunnvannsspeilet.

Der hvor det er store grusavsetninger over fjell er det ofte gode muligheter for å sette ned en løsmassebrønn. Som er rør med et filterrør i bunnen og settes ned til egnet nivå under grunnvannsspeilet, pumpe monteres i brønnen. Det er vanskelig å indikere dybden på vannbrønn, men vi garanterer 1800 liter i døgnet ved 120 meter. Snitt boringen ligger rundt 70 -90 meter. Til vannbrønn borer vi til vi treffer en vannåre, vannet kommer da inn i borehullet og vannflyten blir målbar. Ettersom dette merkes tidlig kan en avbryte boringen i rett øyeblikk og en unngår unødvendige meter på hullet.