Sørestranda Skole Sykkylven kommune


SØRESTRANDA SKOLE

Oppdragsgiver: Ø. Uri og sønn AS, Sykkylven

Kommune: Sykkylven Kommune

Eier av prosjektet: Sykkylven kommune

 

Beskrivelse av prosjektet:

Her har vi boret en komplett brønnpark, lagt kjølevarmeledninger mellom brønnene til teknisk rom ferdig monter.

Eldre prosjekt