Nye Sjøholt Skole Våren 2017 Ørskog, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Brønnpark til nye Sjøholt Skole, 15 brønner à 250 meter. Det er først boret 2 testbrønner, der vi har utført termisk responstest for å kartlegge det faktiske energibehovet.

Brønnene er montert til en samlekum.

Eldre prosjekt