Nørvasund Barneskole Ålesund Kommune


NØRVASUND BARNESKOLE

Oppdragsgiver: HENT AS

Kommune: Ålesund Kommune

Eier av prosjektet: Ålesund Kommune

 
Beksrivelse av prosjektet: Enerigbrønnpark Møre og Romsdal

Først boret vi en prøvebrønn for en Termisk responstest. Dette ble utført i samarbeid med Asplan Viak. Anlegget ble dimensjoner samt gitt forslag til brønnplassering. Det ble ut fra dette boret 26 brønner for jordvarme. Vi sveiset og monterte kjølevareledninger fra mellom brønnene til samlekum, samt fra samlekum og til teknisk rom. Vi leverte hele anlegget i uteområde, men hadde ikke noe med gravingen.

Eldre prosjekt