Anda/Lothe Ferjekai 2010 Anda/Lothe


ANDA/LOTHE FERJEKAI

Oppdragsgiver: Kynningsrud fundamentering AS

Eier av prosjektet: Vegvesenet


Beskrivelse av prosjektet: 
Boring og montering av stålkjernepeler.

Eldre prosjekt