Tresfjordbrua 2014-2015 Tresfjord


TRESFJORDBRUA

Oppdragsgiver: Kynningsrud fundamentering AS

Eier av prosjektet: Vegvesenet


Beskrivelse av prosjektet:

Fundamentering Møre og Romsdal.

Boring for stålkjærne til bro fundament. Gyseboring og vannstandskontroller.