1 stk. Termisk Responstest-rigg

- Testrigg for analyse og dimensjonering av en energibrønnpark.