Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Norsk Boreteknikk AS

Når du bruker nettsiden vår og / eller er i kontakt med oss ved å bestille og motta tjenester fra oss vil Norsk Boreteknikk AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er

Norsk Boreteknikk AS org. nr. 932 206 404

Tverrvegen 34

6020 Ålesund

 

Grete Alice Sætre / Geir Ove Kaslegard (Styreleder/Daglig leder)

 

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder Geir Ove Kalsegard, geirove@norskboreteknikk.no, eller administrativ leder Grete Alice Sætre, gretealice@norskboreteknikk.no telefonnummer: 70 16 90 10

Formål for innsamling

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Rekruttering, dette innebærer CV, søknad, attester og referanser. Behandling av Personopplysninger behandles på grunnlag av samtykke som du gir.
  2. Tilbakemelding på kontakter som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Personopplysninger kan bli brukt fordi en ved vurdering, ser det som nødvendig for å hjelpe deg med det du har behov for.
  3. Markedsføring, nyhetsbrev og eventuelt gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg og/eller avtale med deg.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene dine blir ikke gitt videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en direkte godkjennelse fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som foretas av Norsk Boreteknikk AS skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid:

  1. Personopplysninger hos oss lagres innen den rammen det er nødvendig for hensikten de er samlet inn for.
  2. Personopplysningene blir slettet om du trekker ditt samtykke.
  3. Personopplysningene brukes for å oppfylle en avtale med deg.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:

  1. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
  2. Du har rett til å kreve begrenset behandling,
  3. Du kan gi innsigelse mot behandlingen
  4. Du kan kreve rett til dataportabilitet. Les mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette for å være sikker på at vi kun gir tilgang til dine egne personopplysninger - og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake din godkjennelse for behandling av personopplysninger hos oss.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Norsk Boreteknikk AS, Geir Ove Kaslegard, geirove@norskboreteknikk.no, telefonnummer: 70 16 90 10. Vi svare på henvendelse til oss innen kort tid og innenfor 30 dager.

Klager

Du kan klage til Datatilsynet om du mener behandlingen av personopplysningene dine ikke stemmer, eller at vi på noen grunnlag bryter personvernlovgivningen.  www.datatilsynet.no.

Endringer

Endring av regelverket om behandling av personopplysninger kan påvirke informasjonen som er gitt, det same gjelder om det er endringer i våre tjenester. Ved betydelig endring vil dette bli gitt informasjon om direkte eventuelt informert om på vår nettside.